Adatkezelés

Tisztelt Ügyfelünk!

A Wellum Zrt. az Ön adatait a törvényi előírásoknak megfelelően veszi fel, rögzíti, tárolja, semmisíti meg, és egyéb módon kezeli. Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást alább, a letölthető dokumentumok között található.  

A Wellum Zrt., mint adatkezelő, eleget tett törvényi kötelezettségének, és adatkezeléseit bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), aki azokat a következő számok alatt nyilvántartásba vette:

NAIH-102778/2016 - "hitel és pénzkölcsön nyújtása. Az adatkezelés célja a hitelképesség vizsgálatával, a hitel és kölcsönszerződések előkészítésével, szerződés megkötésével, a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, a behajtással kapcsolatos intézkedések megtétele."

NAIH-103200/2016 - "követelésvásárlással kapcsolatos adatbázis építés és kezelés. Az adatkezelés célja a követelés rendezése (megvásárlása) és a kapcsolattartás."

NAIH-102779/2016 - "követeléskezeléssel kapcsolatos adatbázis építés és kezelés. Az Adatkezelés célja a követelés rendezése és a kapcsolattartás."

NAIH-102683/2016 - "kötelező ügyfél-átvilágítással létrejvő adatbázis és annak kezelése. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 6-21. § előírásai szerint Adatkezelőt ügyfél-átvilágítási kötelezettség terheli, így az adatkezelés célja a törvényi kötelezettség teljesítése."

NAIH-102684/2016 - "KHR-rel kapcsolatos adatbázis építés, kezelés és továbbítás a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás felé. A 2011. évi CXXII. törvény alapján az Adatkezelő, mint referenciadat-szolgáltató adatokat vesz fel és továbbít a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás felé, így az adatkezelés célja a törvényi kötelezettségek teljesítése."

NAIH-103203/2016 - "panaszkezelés. 8. Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, a panasz kivizsgálása, valamint a kapcsolattartás."

NAIH-103201/2016 - "közösségi oldalakon történő jelenlét, adatbázis építés és marketing. A közösségi oldalakon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak, valamint Adatkezelő szolgáltatásainak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje."

NAIH-103202/2016 - "marketing. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak publikálása, marketingje."

 

 

Letölthető dokumentumok: 

Az oldalt készítette: Prime Computer