Közérdekű adatok

A Társaság adószáma: 25558191-2-05

A Társaság cégjegyzékszáma: 05-10-000559

A Társaság statisztikai számjele: 25558191-6499-114-05

 

A Hpt. 122. § (4) bekezdése szerint közzéteendő adat:

A Wellum Pénzügyi Zrt.-ben befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonos:

Neve: Tiszacash Group Holding Kft.
Képviseletre jogosult neve: Nagy Ferenc ügyvezető
Tulajdoni hányada: 100/100
Szavazati hányada: 100%   

A Wellum Pénzügyi Zrt-nél nincsen a Hpt. 122. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szoros kapcsolatban álló személy.

A Wellum Pénzügyi Zrt. tagja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának.

Felügyelet: Magyar Nemzeti Bank

A Wellum Pénzügyi Zrt. bejegyzése a Miskolci Törvényszék Cégbírósága által a 05-10-000559 cégjegyzékszámon történt meg 2016. 05. 19-én.

A Wellum Pénzügyi Zrt. működése engedélyköteles, mely engedélyt a Magyar Nemzeti Bank, mint illetékes hatóság a H-EN-I-366/2016. számon kibocsátott határozattal adta meg.

 

 

Letölthető dokumentumok: 

Az oldalt készítette: Prime Computer